Biopsie Prostaat

Bij een biopsie van de prostaat wordt door middel van een holle naald weefsel uit de prostaat verwijderd. Het verwijderde weefsel gaat naar het laboratorium voor verder onderzoek. Aan de hand van deze analyse kan bepaald worden of er kankercellen aanwezig zijn in de prostaat en hoe agressief deze zijn. De agressiviteit van de kankercellen wordt bepaald met behulp van de Gleason score.  

Een biopsie van de prostaat is relevant indien eerdere onderzoeken zoals een rectaal toucher en of een echografie het vermoeden geven dat er verdenking is van prostaatkanker. 

Hoe gaat een biopsie van de prostaat in zijn werk?

De avond voorafgaand aan de prostaatbiopsie begin je preventief met een antibioticakuur om zo een infectie van de prostaat zo veel mogelijk te voorkomen. Indien je bloedverdunners gebruikt, overleg dan vooraf met de arts of en wanneer deze gestopt moeten worden. Tijdens het prostaatonderzoek wordt via de endeldarm een holle naald ingebracht. Vervolgens worden er één of meerdere ‘hapjes’ genomen van de prostaat. Tijdens de biopsie kijkt de arts mee via een echografie om zo de naald goed te kunnen controleren. 

Biopsie prostaat pijnlijk?

Het verschilt per man of een biopsie van de prostaat wel of niet pijnlijk is, maar meestal valt het mee. Sommige mannen ervaren wel wat pijn tijdens de biopsie en anderen alleen een onaangenaam gevoel. De prostaatbiopsie duurt ongeveer twintig minuten en daarna kun je gewoon weer naar huis. 

Na de biopsie van de prostaat

Na de biopsie van de prostaat zit er mogelijk wat bloed bij de urine en ontlasting. Je moet er ook rekening mee houden dat er tot twee maanden na de biopsie soms wat bloed bij het sperma zit. De meegekregen antibioticakuur dient afgemaakt te worden. Na afloop van het onderzoek mag eventueel gebruik van bloedverdunners weer hervat worden. Na ongeveer een week is de uitslag van de biopsie bekend en worden de vervolgstappen besproken.