Onderzoeken

Bekijk hier het overzicht van de onderzoeken die gedaan kunnen worden naar prostaatkanker. 


Onderzoeken
PSA-waarde bij prostaatkanker
De PSA-waarde drukt de hoeveelheid aanwezig PSA uit die aanwezig is in het bloed en kan een indicator zijn van prostaatkanker.
Lees meer
Onderzoeken
MRI-scan prostaat
Een MRI-scan van de prostaat maakt de arts bij een sterke verdenking van prostaatkanker door bijvoorbeeld een verhoogde PSA-waarde.
Lees meer
Onderzoeken
Rectaal toucher
Via een rectaal toucher onderzoekt de arts inwendig op eventuele afwijkingen van de prostaat. De arts voelt bij dit prostaatonderzoek aan de achterkant van de prostaat.
Lees meer
Onderzoeken
Echografie bij prostaatkanker
Een echografie van de prostaat brengt de prostaat en het omliggende weefsel in beeld. Aan de hand van het beeld wordt weefsel bekeken en worden eventuele afwijkingen opgespoord.
Lees meer
Onderzoeken
Biopsie Prostaat
Aan de hand van een biopsie kan bepaald worden of er kankercellen aanwezig zijn in de prostaat en hoe agressief deze zijn.
Lees meer
Onderzoeken
Gleason score
De Gleason score wordt gebruikt tijdens de analyse van het prostaatweefsel wat tijdens de biopsie is weggehaald. Hoe hoger de Gleason score, hoe agressiever het kankerweefsel is.
Lees meer
Onderzoeken
Botscan (isotopenscan)
Een botscan, ook wel isotopenscan, is een foto van het skelet waarop eventuele afwijkingen en/of kankeruitzaaiingen te zien zijn.
Lees meer
Onderzoeken
PCA3-test
Een PCA3-test is een urinetest die wordt gedaan bij verdenking van prostaatkanker en is een redelijk nieuwe test op het gebied van prostaatkankerdiagnostiek.
Lees meer
Onderzoeken
PET-scan bij prostaatkanker
Voor het opsporen van prostaatkanker en/of uitzaaiingen door prostaatkanker, maken artsen soms een PET-scan.
Lees meer
Onderzoeken
CT-scan bij prostaatkanker
CT-scan staat voor Computer Tomografie scan en kan organen en weefsels vrij gedetailleerd in beeld brengen.
Lees meer