Verschillende stadia van een goedaardig vergrote prostaat

Een goedaardige vergroting van de prostaat heet Benigne Prostaat Hyperplasie (BPH). BPH is in drie verschillende stadia in te delen. 

Drie stadia goedaardige prostaatvergroting

De verschillende stadia van BPH zijn ingedeeld naar de ernst van de klachten die de man ervaart. De drie verschillende stadia van BPH zijn:

  • Stadium 1: Prikkelingstadium 
  • Stadium 2: Residueel volume
  • Stadium 3: Decompensatiestadium

Stadium 1: Prikkelingstadium

In dit stadium van een goedaardige prostaatvergroting wordt de urinebuis van de man lichtelijk dichtgedrukt. Dit komt doordat de prostaat om de urinebuis heen en naar binnen groeit. In dit stadium is de blaas nog in staat om meer kracht te zetten. Er liggen allerlei spieren om de blaas heen, deze zijn in dit stadium sterker geworden om de weerstand rondom de urinebuis te compenseren. Doordat de blaas compenseert, blijft er geen urine achter in de blaas na het plassen. Bekende symptomen in stadium 1 van BPH zijn:

  • Het duurt langer voordat de urine komt
  • De urinestraal is zwakker dan voorheen
  • Vaker plassen, voornamelijk ’s nachts

Stadium 2: Residueel volume

In stadium 2 van een vergrote prostaat is de blaas niet meer in staat om de urinebuisvernauwing te compenseren. De spieren rondom de blaas zijn sterker geworden, maar niet sterk genoeg om de urine door de urinebuis te kunnen persen. Het gevolg hiervan is dat er na het plassen nog een hoeveelheid urine achterblijft in de blaas. Dit wordt het residueel volume genoemd. Kenmerkende symptomen binnen stadium 2 van BPH zijn:

  • Blaasontsteking of zelfs een nierbekkenontsteking
  • Grotere kans op blaasstenen
  • Stressincontinentie

Stadium 3: Decompensatiestadium

In het derde stadium van een vergrote prostaat lopen de problemen door de urinebuisvernauwing nog verder op. Het wordt zo lastig om de blaas te legen dat er overloopincontinentie ontstaat. Bij overloopincontinentie zit de blaas zo vol dat de man druppelsgewijs urine verliest. Soms gaat dit zelfs in scheutjes. Doordat de urine het lichaam niet goed kan verlaten veroorzaakt dit gestuwde nieren. Urine hoopt zich dan op in de nier. Hierdoor kan nierweefsel verloren gaan met daardoor een verminderde nierfunctie. In het ergste geval ontstaat een bloedvergiftiging.