Behandeling bij een vergrote prostaat

Een vergrote prostaat hoeft niet altijd behandeld te worden. In veel gevallen ervaart de man namelijk geen of weinig klachten. Maar wat als je wel veel klachten ervaart door een prostaatvergroting? Wat zijn dan de mogelijkheden?

Prostaat Symptoom Score (IPSS)

Nadat de diagnose vergrote prostaat is gesteld, wordt de Internationaal Prostaat Symptoom Score (IPSS) berekend. De IPSS is een gestandaardiseerde vragenlijst die urologen internationaal gebruiken bij mannen met een goedaardige prostaatvergroting. Met deze vragenlijst maakt de uroloog een inschatting hoeveel last de man heeft van de vergrote prostaat. De vragen gaan voornamelijk in op de levenskwaliteit van de man, ondanks de klachten.

Deze vragenlijst wordt afgenomen, omdat veel mannen met prostaatklachten al op leeftijd zijn. Een behandeling van een vergrote prostaat kan erg ingrijpend zijn voor mannen in een bepaalde leeftijdscategorie. Door te bepalen hoe erg de klachten de kwaliteit van leven beïnvloeden, kan de uroloog een inschatting maken of deze opwegen tegen de impact van eventuele behandelingen. Mochten de klachten in de tussentijd verergeren dan wordt deze overweging altijd opnieuw gemaakt.

Mogelijke behandelingen bij prostaatvergroting

Mochten de klachten van de man dusdanig zijn dat een behandeling noodzakelijk is, dan zijn er verschillende opties mogelijk. Mogelijke behandelingen voor een vergrote prostaat zijn:

  • Medicatie
  • Fytotherapie
  • Botox
  • Chirurgische ingreep

Medicatie bij een vergrote prostaat

Medicatie is de meest voorkomende behandeling bij een vergrote prostaat. Zo schrijft de uroloog vaak alpha 1-blokkers voor. Alpha 1-blokkers zorgen dat de gladde spieren van de prostaat en die van de urinebuis zich ontspannen. Het plassen gaat binnen één tot twee weken vaak al veel beter. Naast alpha 1-blokkers kun je ook nog alpha 5- reductaseremmers nemen. Deze medicijnen verkleinen de prostaat en het resultaat hiervan is na enkele maanden op te merken.

Fytotherapie bij een vergrote prostaat

Er wordt veel onderzoek gedaan naar kruidentherapieën bij prostaatvergroting. Kruidentherapie, ook wel fytotherapie genoemd, zijn plantenextracten die vaak bij de drogisterij of via het internet te verkrijgen zijn. Voorbeelden van kruiden die helpen bij prostaatklachten zijn stoffen uit pompoenzaad en zaagpalmvruchten. Gebruik dit altijd in overleg met je arts.

Botox bij een vergrote prostaat

Botox heeft bewezen effectief te werken tegen plasklachten door prostaatvergroting. Een injectie in de prostaat verkleint de prostaat aanzienlijk, en daarnaast zorgt botox voor een verlamming van spierweefsels. Het effect van botox houdt ongeveer een jaar aan.

Chirurgische ingreep bij een vergrote prostaat

Bij zeer ernstige prostaatklachten is een operatie soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer de man een steeds terugkerende blaasontsteking heeft en medicatie geen effect heeft. De meest uitgevoerde operatie is een TURP. TURP staat voor transurethrale prostaatresectie. Met behulp van een cystoscoop, een kleine camera die via de urineweg wordt ingebracht, wordt prostaatweefsel weggeschraapt. Tevens kan de prostaat ook helemaal verwijderd worden via een snee in de buik of met een robot operatie.