Plasproblemen door prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort onder Nederlandse mannen. Omdat de ziekte pas in een laat stadium klachten geeft, is het lastig om het in een vroeg stadium te ontdekken. Plasproblemen kunnen duiden op prostaatkanker.

Prostaatkanker heet ook wel prostaatcarcinoom en wordt jaarlijks bij ruim tienduizend Nederlandse mannen vastgesteld. Zeventig procent van hen is 65+. Prostaatkanker is vaak niet heel progressief, wat betekent dat tachtig procent van de mannen met prostaatkanker na tien jaar nog in leven is. Wordt prostaatkanker pas ontdekt als de tumor is uitgezaaid, dan is de gemiddelde levensverwachting ongeveer twee jaar.

Oorzaak prostaatkanker

De precieze oorzaak van prostaatkanker is niet bekend. Wel vermoeden wetenschappers dat de oorzaak ligt bij het mannelijke geslachtshormoon. Daarnaast heeft erfelijkheid en levensstijl wellicht invloed op het krijgen van prostaatkanker.

Symptomen bij prostaatkanker

Prostaatkanker geeft in het begin meestal geen klachten. Pas bij uitzaaiingen treden er symptomen op. De tumor wordt zo groot dat het de plasbuis samendrukt en de urinestroom gedeeltelijk blokkeert. Dit uit zich onder andere in nadruppelen, vaak moeten plassen en een brandend gevoel bij het plassen. In een later stadium leidt het soms tot bloed in de urine of bij sperma en het onvermogen tot plassen.

Behandeling prostaatkanker

Er bestaan drie categorieën behandelingen voor prostaatkanker. Welke soort behandeling je krijgt hangt af van het stadium waarin de prostaatkanker zich bevindt. Het stadium wordt bepaald met behulp van de Gleason-score. De drie categorieën behandelingen voor prostaatkanker zijn:

  • Actief afwachten; je wordt regelmatig gescreend, maar er wordt geen behandeling gegeven.
  • Een genezingsgerichte behandeling; dit zijn diverse behandelingen zoals een operatie of bestraling.
  • Palliatieve behandeling; genezing is niet meer mogelijk, maar om de levenskwaliteit te verbeteren en het leven zo lang mogelijk te verlengen geven de artsen chemotherapie en/of hormoontherapieën. 

Meer lezen over prostaatkanker

Meer lezen over de oorzaken, symptomen en behandelingen bij prostaatkanker? Neem dan eens een kijkje in het dossier Prostaatkanker. Je leest er ook meer over bevolkingsonderzoek en overlevingskansen.