Behandeling prostaatkanker

De behandeling van prostaatkanker kan op verschillende manieren. Afhankelijk van de vorm en ernst van de prostaatkanker wordt gekozen voor een afwachtende, palliatieve of een op genezing gerichte behandeling.

De arts start met het indelen van de prostaatkanker naar de Gleason-score. Dit kan na een biopsie of verwijdering van de prostaat. De Gleason-score wordt gebruikt om in te delen hoe agressief de kankercellen in de prostaat zijn. Hoe hoger de Gleason-score hoe agressiever de kanker. Met behulp van dit cijfer stelt de arts een behandelplan op.

Belangrijke afweging bij het kiezen voor wel of niet behandelen is ook of het de levenskwaliteit van de betreffende persoon verbetert. Veel prostaatkankerbehandelingen zijn erg zwaar en hebben flinke bijwerkingen. Ook de leeftijd van iemand met prostaatkanker is van belang bij het kiezen van een behandeling. Prostaatkanker ontstaat vaak op latere leeftijd en daardoor behoren niet alle behandelingen tot een mogelijkheid.

Behandelmogelijkheden bij prostaatkanker

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden:

  • Afwachtende vorm van behandelen, bijvoorbeeld het actief blijven volgen van de patiënt.
  • Op genezing gerichte behandeling, bijvoorbeeld uitwendige bestraling, inwendige bestraling of operatieve verwijdering van de prostaat (alleen mogelijk als er geen uitzaaiingen zijn).
  • Palliatieve behandeling, bijvoorbeeld hormoontherapie of chemotherapie (ten behoeve van de levenskwaliteit indien genezing niet meer mogelijk is.) 

Helaas is er geen garantie dat na een succesvolle behandeling de prostaatkanker wegblijft. Teruggekeerde prostaatkanker is lastiger te behandelen. Indien de tumor zich alleen bevindt in de prostaat, dan probeert de arts een lokale behandeling die verschilt van de eerste behandeling. Indien het gaat om prostaatkanker met uitzaaiingen dan is een behandeling nodig die inwerkt op het hele lichaam.