Prostaatkanker (prostaatcarcinoom)

Bij prostaatkanker groeit er een kwaadaardige tumor in de prostaat. Prostaatkanker wordt ook wel prostaatcarcinoom genoemd.

Wat is prostaatkanker?

Prostaatkanker ontstaat in de klierbuisjes en verandert het weefsel in de prostaat waardoor de prostaat harder of groter aanvoelt. Een vergrote prostaat hoeft overigens niet altijd te duiden op prostaatkanker, maar kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van een prostaatontsteking of een onschuldige groei van de prostaat. Is een prostaatvergroting kwaadaardig dan gaat het wel altijd om prostaatkanker.

Wie krijgt er prostaatkanker?

Prostaatkanker is vooral een ziekte die voorkomt bij oudere mannen, hoewel ook steeds meer jongere mannen (40+) de diagnose prostaatkanker krijgen. Vrouwen hebben geen prostaat en kunnen dus geen prostaatkanker krijgen. In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 10.400 mannen een prostaatcarcinoom vastgesteld. Ruim zeventig procent van hen is 65 jaar of ouder. In 2013 waren er volgens het Nationaal Kompas ongeveer 74.000 mannen in Nederland met gediagnosticeerde prostaatkanker. Tachtig procent van de mannen met een prostaatcarcinoom is na tien jaar nog in leven.

Overlevingskans bij prostaatkanker

Prostaatkanker groeit doorgaans langzaam, waardoor prostaatkanker lang niet altijd ontdekt wordt of symptomen veroorzaakt. Bij vroegtijdige diagnose van een prostaatcarcinoom is de gemiddelde levensverwachting bij negentig procent van de mannen meer dan tien jaar. De overlevingskans bij prostaatkanker is dus vrij hoog. Echter wanneer de prostaatkanker al uitgezaaid is op het moment van de diagnose, is de gemiddelde levensverwachting slechts twee jaar. Volgens het Centraal Bureau Statistiek overlijden jaarlijks ongeveer 2.500 mannen aan prostaatkanker in Nederland. 

Bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker

Omdat prostaatkanker zo veel voorkomt onderzoekt men in Nederland of het zinvol is om een bevolkingsonderzoek voor prostaatkanker in te zetten. Kanttekening is of een vroege opsporing van prostaatkanker wel echt zin heeft. Bij veel mannen groeit de kanker zo langzaam dat deze namelijk nooit klachten oplevert en/of levensbedreigend wordt. In dat geval vermindert de wetenschap dat er kanker aanwezig is de levenskwaliteit.