Disclaimer

Redactiestatuut

1. Voor de gehele site is de redactie verantwoordelijk voor actualisatie, navigatiestructuur, overzichtelijkheid, stijl- en inhoud. 

2. De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend en educatief karakter. Er is geen effect- of sensatiebejag. De aangeboden informatie is afkomstig van bronnen als: Prostatazentrum Nordwest en solvo.

3. De aangeboden informatie moet aansluiten bij de belevingswereld van de (potentiële) bezoeker van de site. 

4. De site heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing mogen gerealiseerd worden voor zover ze niet in strijd zijn met onafhankelijkheid van de redactie, privacy van de bezoeker of andere doelstellingen. 

5. Daar waar gebruikers van de informatie op de website persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij gebruiker zelf anders aangeeft. Onderdelen van de site zijn alleen toegankelijk voor leden van. 

6. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties op de website. Deze site onderschrijft de HON-principles. Deze zijn opgesteld door de HON Foundation en te vinden op http://www.hon.ch

Aansprakelijkheid

De redactie van allesoverprostaatkanker.nl doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op allesoverprostaatkanker.nl. De informatie op allesoverprostaatkanker.nl is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, bijvoorbeeld om je in te lezen voordat je naar een specialist gaat. De inhoud is dan ook niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. Het gebruik van informatie op allesoverprostaatkanker.nl en eventuele beslissingen, die je op basis van die informatie neemt, is voor je eigen verantwoordelijkheid.

Copyright 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. © 1999 - 2017 Solvo BV.